Cùng với những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam do Công ty tổ chức, trong các ngày 19, 20/12/2014 các đơn vị trực thuộc Công ty cũng đã tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống 60 năm của Ngành cũng và quá trình phát triển của đơn vị.
PC Quảng Trị: Các đơn vị trực thuộc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành điện.
Cùng với những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam do Công ty tổ chức, trong các ngày 19, 20/12/2014 các đơn vị trực thuộc Công ty cũng đã tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống 60 năm của Ngành cũng và quá trình phát triển của đơn vị.
Công điện của EVN về đối phó với cơn bão Hagupit
Ngày 7/12/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện số 5005 /EVN-AT gửi các đơn vị thành viên về việc đối phó với cơn bão Hagupit.


Ban Biên tập trang Thông tin điện tử tông hợp PC Quảng Trị trân trọng kính mời CBCNV và Quý độc giả xem Công điện tại file đính kèm.
PC Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành công “phần mềm quản lý công tác TĐKT”.
Sau hơn hai tháng nỗ lực của các kỹ sư, cử nhân phòng Tổ chức và Nhân sự, phòng Công nghệ thông tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý thi đua khen thưởng (TĐKT).Vừa qua, phần mềm đã được nghiệm thu chính thức đưa vào áp dụng thống nhất trong toàn PC Quảng Trị.
Công đoàn PC Quảng Trị chú trọng công tác kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn
Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế của Công ty, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức vận động CBCNV tích cực tham gia các phong trào thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tạo hiệu quả mới trong SXKD. Công đoàn đã cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD hàng năm. 16 năm liên tục Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Có được những thành quả đó, một phần là do Công đoàn PC Quảng Trị đã quan tâm, chú trọng đến công tác kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn trực thuộc.
Hướng dẫn học tập và kiểm tra trắc nghiệm kiến thức tin học văn phòng
Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC tại văn bản số 5866/EVNCPC-CNTT ngày 28/10/2014 về việc “Nâng cao kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản cho CBCNV” và kế hoạch số 3287/KH-QTPC ngày 29/9/2014 của PC Quảng Trị “Triển khai thực hiện các tiêu chí đánh giá công tác CNTT năm 2014”, vừa qua PC Quảng Trị đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và CBCNV không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức tin học. Để giúp cho CBCNV trong toàn công ty có thể học tập và làm bài kiểm tra trực tuyến qua mạng internet, Công ty biên soạn hoàn thành tài liệu tin học văn phòng và xây dựng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm tích hợp trên cổng thông tin nội bộ của Công ty – địa chỉ http://www.qtpc.cpc.vn
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   21/12/2014
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 74.6 Sản lượng ngày Angày 1283.1
Pmin 36.8 AnhậnHT 1072.1
CS.HT Pnhận 65.0 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 211.0
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 9.6 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Khảo sát ý kiến
Phương thức thanh toán tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà

Tại quầy

Chuyển khoản

Thẻ ATM

Internet Banking

Chọn
Trực tuyến
Đang online :47
Lượt truy cập : Truy vet