Người cán bộ công đoàn ấy trưởng thành từ người công nhân, gắn bó với công tác công đoàn như thể sinh ra để làm công tác này. Trong 38 năm công tác, anh đã qua nhiều cương vị của tổ chức công đoàn: Tổ trưởng Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn BP, tham gia BCH Công đoàn rồi Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Điện lực Quảng Trị. Từ năm 1976 - 1978, anh Trần Hữu Bình học tại trường CNKT Đồng Hới, năm 1978 tốt nghiệp ra trường công tác tại Công ty Xây dựng số 4 thuộc Ty Xây dựng Bình Trị Thiên, làm Tổ trưởng sản xuất. Lúc mới vào nghề, cái duyên của người thủ lĩnh công nhân đã được đồng nghiệp ghi nhận, anh đã được bầu vào BCH Công đoàn cơ sở.
Điện lực Thành Cổ: Tích cực triển khai các phương án, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão 2014
Xác định việc đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Điện lực Thành Cổ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất các thiệt hại do bão, lũ năm 2014 có thể gây ra.
Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Anh Trần Hữu Bình - Người cán bộ Công đoàn giàu tâm huyết và năng lực
Người cán bộ công đoàn ấy trưởng thành từ người công nhân, gắn bó với công tác công đoàn như thể sinh ra để làm công tác này. Trong 38 năm công tác, anh đã qua nhiều cương vị của tổ chức công đoàn: Tổ trưởng Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn BP, tham gia BCH Công đoàn rồi Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Điện lực Quảng Trị. Từ năm 1976 - 1978, anh Trần Hữu Bình học tại trường CNKT Đồng Hới, năm 1978 tốt nghiệp ra trường công tác tại Công ty Xây dựng số 4 thuộc Ty Xây dựng Bình Trị Thiên, làm Tổ trưởng sản xuất. Lúc mới vào nghề, cái duyên của người thủ lĩnh công nhân đã được đồng nghiệp ghi nhận, anh đã được bầu vào BCH Công đoàn cơ sở.
Chiến dịch tình nguyện hè năm 2014 của Đoàn thanh niên PC Quảng Trị
Hòa chung không khí sôi nổi của thanh niên cả nước hướng tới kỷ niệm 15 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện” và 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”. Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng trị đã triển khai Lễ phát động phong trào công tác đoàn, phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014.
PC Quảng Trị: Nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm "Đăng ký lịch công tác" và "Đăng ký lịch xe máy"
Nằm trong kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2015, Công ty Điện lực Quảng Trị đã xây dựng phần mềm “Đăng ký lịch công tác và Đăng ký lịch xe máy”. Đến nay, phần mềm đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng tại công ty.
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   27/07/2014
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 78.7 Sản lượng ngày Angày 1531.4
Pmin 55.1 AnhậnHT 1476.7
CS.HT Pnhận 72.6 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 54.7
Pth.điện 6.1 Atđmua 0.0
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 0.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Khảo sát ý kiến
Phương thức thanh toán tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà

Tại quầy

Chuyển khoản

Thẻ ATM

Internet Banking

Chọn
Trực tuyến
Đang online :28
Lượt truy cập : Truy vet