Sáng ngày 01.11.2012, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Hội nghị do ông Nguyễn Thành Phó Tổng giám đốc EVNCPC chủ trì, có sự tham dự có ông Phạm Hồng Sơn - Chi cục trưởng Chi cục môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tham gia tập huấn có đại diện các Ban Tổng công ty; Lãnh đạo 13 đơn vị thành viên EVNCPC. PC Quảng trị có Ông Trần Quang Đông - Phó giám đốc Công ty, Lãnh đạo phòng Kỹ thuật, Quản lý Đầu tư, Vật tư và 01 cán bộ chuyên trách về môi trường tham dự

Ông Nguyễn Thành – Phó Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu khai mạc hội nghị
Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 01 - 02/11/2012, do các giảng viên của Ban Khoa học công nghệ & Môi trường Tập đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt, với các nội dung: Hướng dẫn công tác lập hồ sơ môi trường - đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Giới thiệu về một số hồ sơ môi trường mẫu và hướng dẫn quy định của Nghị định 117/NĐ-CP về công tác xử phạt hành chính liên quan đến lập hồ sơ môi trường; Hướng dẫn công tác đăng ký và điều chỉnh sổ chủ nguồn, thanh lý xử lý và lưu kho chất thải nguy hại; tổng quan về tình hình kiểm tra chất thải nguy hại của các đơn vị thành viên của CPC và các vi phạm thường gặp.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban Kỹ thuật EVNCPC trình bày đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại EVNCPC trong thời gian qua và lộ trình thực hiện công tác môi trường trong thời gian đến tại các đơn vị của EVNCPC.

Ngoài các nội dung truyền đạt, hướng dẫn, các giảng viên cũng trao đổi, giải đáp các ý kiến của đại biểu tham dự và trao đổi giữa các đơn vị thành viên về thực tế công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại đơn vị. Qua đợt tập huấn này công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các đơn vị ngày càng hoàn thiện hơn.

Văn Hòa -KT