Là cửa ngõ trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây của khu vực Đông Nam Á, tỉnh Quảng Trị có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế so với một số địa phương khác. Trong tiến trình này không thể thiếu sự đồng hành của ngành điện.

Kiểm tra, vận hành TBA trung gian Khe Mây - Đông Hà
Phát huy những thàng tựu đã đạt được trong hơn 20 năm tái lập tỉnh (1989 - 2010), Quảng Trị đang đứng trước cơ hội để tạo nên chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ có nhiều thay đổi lớn về kết cấu hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), khu thương mại – dịch vụ đầu mối như: CCN Diên Sanh, CCN Tây Bắc Hồ Xá, KCN Quán Ngang, đặc biệt là KCN Nam Đông Hà, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, cảng biển Mỹ Thủy và khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng cho mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, trong nhiều năm qua, với những nguồn vốn khác nhau, PC Quảng Trị đã tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, cung ứng điện ổn định, liên tục. Công ty đã và đang bám sát mục tiêu nhiệm vụ của địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi có hiệu quả quy hoạch lưới điện phân phối giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

Nhớ về năm 1989, toàn tỉnh chỉ mới có 4 TBA trung gian 35/10 kV với tổng dung lượng 4.000 kVA, 38 trạm biếp áp phụ tải với tổng dung lượng gần 8.000 kVA, hơn 150 km đường dây 6-10-35 kV; sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt gần 8 triệu kWh. Đây cũng là thời điểm hết sức khó khăn khi tỉnh Quảng Trị tái lập. Tuy nhiên, với quyết tâm đẩy mạnh ngành công nghiệp mũi nhọn, lãnh đạo tỉnh đã dành nguồn vốn 500 triệu đồng để cùng với ngành điện đầu tư lắp đặt 2 tổ máy phát điện diesel G72 đặt tại trạm phát điện Khe Mây - Đông Hà cùng với 6 tổ máy phát điện G66 – tổng công suất 3.240 kW đã xây dựng từ trước để góp phần giải quyết tình hình thiếu hụt nguồn điện lúc bấy giờ.
Với mục tiêu xây dựng hệ thống lưới điện toàn diện, ngay từ ngày đầu thành lập, PC Quảng Trị (lúc bấy giờ là Sở Điện lực Quảng Trị) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, các đơn vị hữu quan trên địa bàn hoàn thiện quy hoạch lưới điện, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Trong những năm 1990 – 1995, lưới điện nông thôn phát triển khá mạnh mẽ. Từ chỗ điện chỉ có ở các vùng thị xã, thị trấn, trung tâm một số huyện và các vùng phụ cận, đến năm 1995, 117/137 xã phường thị trấn đã có điện. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, PC Quảng Trị đã tiến hành thi công nhiều công trình điện lớn như công trình lưới điện xã A Dơi – Pa Tầng (quà tặng của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình điện khí hóa xã Gio Hải – một trong ba xã đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm điện khí hóa toàn quốc; Chương trình điện khí hóa Pa Nho – Đồng Khánh do Pháp tài trợ và các dự án lớn khác như: Dự án năng lượng nông thôn bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) đầu tư đưa điện về 18 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh; Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)… Từ đây, lưới điện cơ bản đạt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật cao, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị.

Thực hiện chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh về xây dựng lưới điện phục vụ các khu kinh tế trọng điểm, PC Quảng Trị đã tập trung đầu tư hệ thống điện phục vụ hoạt động thương mại dịch vụ tại khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, các khu công nghiệp như: Nam Đông Hà, Quán Ngang, các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề tại các huyện, thị, thành phố Đông Hà và các khu dịch vụ du lịch khác; qua đó đã góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhà.

Hiện nay, tỉnh Quảng trị được cấp điện từ ba nguồn điện chính: Thủy điện Quảng Trị công suất 64 MW, nguồn điện từ Quảng Bình vào qua TBA 220 kV Đồng Hới (2x125 MVA), từ Thừa Thiên Huế ra qua TBA 220 kV Huế (2x125 MVA) và các nhà máy thủy điện nhỏ như Hạ Rào Quán (2x3,2 MW), La La (3x1 MW) đang phát điện vào lưới trung áp. Đến nay, trên toàn tỉnh đã có 5 TBA 110 kV với tổng công suất 141 MVA; 9 TBA trung gian với tổng dung lượng 26.500 kVA; 1.383 TBA phân phối với tổng dung lượng 220.900 kVA; 1.078,4 km đường dây trung áp; 1.512,4 km đường dây hạ áp và đã bán điện qua nước bạn Lào tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu Quốc gia La Lay. Lưới điện phân phối đã phủ khắp 100% xã phường, thị trấn trong đất liền với trên 98,2% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung, PC Quảng Trị đang triển khai cải tạo lưới điện nông thôn sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận trên địa bàn toàn tỉnh và xây dựng mới lưới điện cung cấp điện cho các hộ còn lại chưa được sử dụng điện từ điện lưới quốc gia bằng Dự án lưới điện nông thôn KFW và ADB, phấn đấu đến năm 2015 đạt 99% hộ dân có điện. Hệ thống lưới điện đã được đầu tư đến tận chân công trình các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất, góp phần đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Quyết định của Thủ tướng cũng đã nêu rõ về quy hoạch và phát triển nguồn lưới điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Phát triển hệ thống lưới điện 500 kV, 220kV theo đồ án Quy hoạch phát triển điện lực chung của cả nước. Xây dựng hệ thống lưới điện và các TBA đảm bảo cấp điện cho các khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề,…; Từng bước hiện đại và ngầm hóa hệ thống lưới điện đô thị. Phát triển lưới điện để cung cấp cho những nơi chưa có điện; Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (phong điện, điện mặt trời,… ) tại các vùng có điều kiện. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ.

Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 14,52%, tương đương với tốc độ bình quân chung của cả nước; năm 2010, tốc độ tăng trưởng đạt 16,88%. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2011 đạt 361.188.102 kWh, tăng trưởng 10,65% so với năm 2010, công suất cực đại đạt 70 MW, trong đó điện dùng cho công nghiệp chiếm tỷ trọng 41,74%, tăng trưởng 8,37% so với năm 2010. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng, cải tạo lưới điện cả khu vực thành phố, thị xã đến các vùng sâu, vùng xa đã tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông – lâm - ngư nghiệp, tăng cường nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn và góp phần quan trọng trong việc dịch chuyển nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, trong thời gian qua, PC Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận lưới điện trung áp nông thôn, lưới điện nông lâm trường và lưới điện của lực lượng vũ trang, tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn bán lẻ đến hộ tiêu thụ. Khối lượng lưới điện yêu cầu tiếp nhận lớn, liên quan đến nhiều địa phương, đơn vị, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương các cấp và ngành điện cùng với quyết tâm cao và nhiều sáng tạo trong thực hiện, Quảng Trị là tỉnh luôn hoàn thành tốt kế hoạch tiếp nhận. Năm 2004, PC Quảng Trị đã hoàn thành tiếp nhận, hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn; năm 2008 hoàn thành tiếp nhận lưới điện trung áp quân đội theo quy định; tháng 6/2010 hoàn thành tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, tổ chức bán điện trực tiếp đến 100% hộ sử dụng điện nông thôn.

Từng giai đoạn phát triển nguồn, lưới điện và thực hiện công tác đại tu, cải tạo, xây dựng mới lưới điện theo quy hoạch phát triển hệ thống điện trong những năm qua đã đem lại những kết quả khả quan: Quy hoạch, phát triển điện lực đã góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị; từ đó đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, góp phần tạo thuận lợi cho ngành điện nói chung và PC Quảng Trị nói riêng trong quá trình triển khai các công trình xây dựng và quản lý vận hành.

Nhằm góp phần thực hiện hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 02/3/2011 tại quyết định số 321/QĐ-TTg, lưới điện Quảng Trị sẽ phải được quy hoạch và phát triển tương xứng, bởi lẽ, phát triển điện lực và phát triển kinh tế xã hội luôn có mối tương đồng. Phát triển điện đi trước một bước nhằm tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Đảm bảo cung ứng điện, tăng độ tin cậy cung cấp điện, kết cấu lưới điện theo hướng hiện đại, mỹ quan đô thị, gắn kết theo quy hoạch chung phát triển điện của vùng, miền và cả nước là mục tiêu phát triển của PC Quảng Trị để đón đầu nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

Phạm Sỹ Hùng – Giám đốc PC Quảng Trị