Thực hiện kế hoạch công tác bảo hộ lao động định kỳ hằng năm, trong hai ngày 15-16/02/2012 Đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác BHLĐ của Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức kiểm tra, chấm điểm BHLĐ năm 2011 tại Công ty Điện lực Quảng Trị và các đơn vị thành viên.

Ảnh minh họa
Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn đánh giá cao công tác KTAT-BHLĐ của Công ty: Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực rất chú trọng đến công tác BHLĐ từ việc tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ đến phát động các phòng trào Xanh, sạch, đẹp và đảm bảo ATVSLĐ. Công tác ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình quy phạm, huấn luyện định kỳ kiến thức KTAT-BHLĐ đã được thực hiện tốt từ Công ty đến các đơn vị cơ sở. Việc lập kế hoạch BHLĐ, cấp phát trang thiết bị BHLĐ được thực hiện đúng theo quy định.

Kết luận của Đoàn kiểm tra: Công ty Điện lực Quảng Trị đạt danh hiệu Đơn vị đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động xuất sắc năm 2011.

Lê Minh ThànhPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   25/08/2016
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 89.4 Sản lượng ngày Angày 1690.8
Pmin 59.1 AnhậnHT 1530.1
CS.HT Pnhận 76.3 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 282.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 13.1 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Khảo sát ý kiến
Phương thức thanh toán tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà

Tại quầy

Chuyển khoản

Thẻ ATM

Internet Banking

Chọn
Trực tuyến
Đang online :16
Lượt truy cập : Truy vet