Ngày 14, 15/02/2012, phòng Quản lý đầu tư (PC Quảng Trị) đã tổ chức kiểm tra tình hình thi công các công trình đầu tư xây dựng trong toàn Công ty.

Ảnh (thi công nhà điều hành sản xuất Điện lực Triệu Phong)
Trong thời gian qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi cho việc thi công các công trình đầu tư xây dựng, song các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực tập trung nhân lực, vật lực tổ chức thi công khá tốt ở tất cả các dự án.

Công trình Nhà điều hành sản xuất (ĐHSX) Điện lực Triệu Phong đã cơ bản hoàn thành phần thô, hiện đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện và dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước 30/6/2012.

Công trình Nhà ĐHSX Điện lực Vĩnh Linh, phần xây tường tầng I đã được hoàn thành, phấn đấu đổ bêtông sàn trong tháng 02/2012.

Dự án cấp điện cụm dân cư mới tỉnh Quảng Trị năm 2011 cơ bản đầy đủ các giấy phép xây dựng ở các khu vực. Công trình đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4/2012.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý đầu tư – PC Quảng Trị tiếp tục trực tiếp giám sát, tư vấn để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình

Thu Trang