Những ngày tháng 9 này, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của đất nước, quê hương chào mừng kỷ niệm 67 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, cùng với các phòng chức năng khác, phòng Kinh doanh PC Quảng Trị đã và đang nỗ lực thi đua với thời gian để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh điện năng của Công ty trong năm 2012.

Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh - Ảnh minh hoạ
8 tháng đầu năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế -xã hội trong nước và địa phương tiếp tục tăng trưởng chậm, do thiếu nguồn vốn hỗ trợ nên nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng... một số cán bộ, nhân viên chuyển từ viễn thông qua vẫn chưa nắm bắt các quy trình, quy định về kinh doanh điện năng. .. những vấn đề đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của đơn vị.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cán bộ nhân viên phòng kinh doanh PC Quảng Trị - đơn vị trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này đã tập trung công sức, trí tuệ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn với mục tiêu đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Quảng Trị ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác kinh doanh bán điện, công tác hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn (HANT), phát triển phụ tải mới, kiểm tra sử dụng điện, quản lý công nghệ thông tin.

Để đáp ứng nhu cầu cung cấp điện ổn định với chất lượng cao nhất, Công ty Điện lực Quảng Trị đã khắc phục khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn tài chính… để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của ngành, địa phương và đất nước. Vì vậy, trong 8 tháng đầu năm, nguồn điện cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải nên không phải tiết giảm điện như những năm trước. Cung cấp điện ổn định, liên tục đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Tính đến hết tháng 8 năm 2012, PC Quảng Trị đã cung ứng 272,194 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 14,81 % so với tháng 8/2011; Doanh thu điện năng đạt 356,417 tỷ, tăng 78 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Với những con số ấn tượng đó, quý 1 và quý 2 năm 2012, PC Quảng Trị liên tục dẫn đầu trong toàn Tổng công ty về thành tích thi đua hàng quý.

Để nguồn điện luôn được duy trì ổn định và liên tục, ngoài yêu cầu nguồn lực về tài chính, nhân lực, công tác đảm bảo điện trên địa bàn tỉnh luôn đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm cao của CBCNV trong Công ty, mà đặc biệt là thái độ, trách nhiệm tận tâm của những người trực tiếp làm công tác kinh doanh điện năng. Mỗi người có một chức trách, nhiệm vụ khác nhau, nhưng công việc của họ đòi hỏi có sự gắn kết trên tinh thần tự giác, vì nhiệm vụ chung. Một trong những kết quả quan trọng mà PC Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua là việc hoàn trả lưới điện nông thôn. Đến hết tháng 9 năm 2012, PC Quảng Trị đã hoàn trả vốn xong cho 37 xã với số vốn hơn 5,85 tỷ đồng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về “sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, nên từ đầu năm đến nay đã tiết kiệm được gần 2.063 triệu kWh điện. Để làm được điều đó, PC Quảng Trị đã có sự phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các khách hàng sản xuất, kinh doanh và nhân dân thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện... Phòng Kinh doanh Công ty thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo bộ phận kinh doanh các Điện lực trực tiếp đến làm việc và đề nghị các khách hàng thực hiện triệt để tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Công ty còn tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh, Sở Công thương thực hiện kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn, tư vấn cho các đơn vị sản xuất sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng có hiệu quả.

Với phương châm: “ Mở rộng đối tượng khách hàng là mục tiêu hàng đầu của các ngành kinh doanh”, PC Quảng Trị mà trực tiếp là các Điện lực đã luôn quan tâm đúng mức đến công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết nhanh nhu cầu sử dụng điện của khách hàng; giải quyết cấp điện mới, giá bán điện... CBNV phòng Kinh doanh thường xuyên quan tâm, đôn đốc các Điện lực tiếp nhận và xử lý giải quyết kịp thời các vấn đề cấp điện cho khách hàng; tổ chức sửa chữa điện; triển khai thực hiện mô hình đại lý dịch vụ bán lẻ điện nông thôn; thực hiện chặt chẽ công tác theo dõi nợ tiền điện. Tính đến tháng 8/2012, PC Quảng Trị đã phát triển được 2.190 khách hàng, nâng số lượng khách hàng lên 168.601

Những tháng còn lại của năm 2012, Công ty Điện lực Quảng Trị vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh điện năng. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch SXKD đòi hỏi phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Nhưng với sự đoàn kết, chung sức của tập thể CBCNV Công ty, trong đó có đội ngũ cán bộ, nhân viên phòng Kinh doanh, tin chắc rằng, kế hoạch SXKD của Công ty Điện lực Quảng Trị năm 2012 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Thủy