Sáng ngày 8/9/2017, Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trần Đình Nhân làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban của EVNCPC đã đến làm việc tại PC Quảng Trị.

Quang cảnh buổi làm việc
Thay mặt lãnh đạo PC Quảng Trị, đồng chí Huỳnh Tấn Thành-Giám đốc Công ty đã báo cáo với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trần Đình Nhân và đoàn công tác EVNCPC kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của PC Quảng Trị trong 8 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2017, điện thương phẩm đạt 374 triệu kWh, bằng 62,3% kế hoạch năm; tổn thất điện năng (TTĐN) thực hiện 6,11% thấp hơn so với cùng kỳ là 0,39%, ước cả năm thực hiện 4,95%, giảm 0,15% so với kế hoạch. Giá bán điện bình quân là 1.666 đ/kWh, ước cả năm thực hiện 1.651 đ/kWh, đạt kế hoạch giao. Các chỉ tiêu khác về doanh thu tiền điện, hệ số thu tiền điện đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Giám đốc PC Quảng Trị Huỳnh Tấn Thành báo cáo với Đoàn công tác EVNCPC về kết quả hoạt động SXKD của PC Quảng Trị trong 8 tháng đầu năm 2017

Tính đến ngày 31/8/2017, PC Quảng Trị đã hợp tác thu tiền điện với 7 ngân hàng và 4 tổ chức thu hộ tiền điện, số lượng hóa đơn thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức thu hộ lũy kế 8 tháng là 533.635 hóa đơn, đạt tỷ lệ 36,74%.

Về chuyên đề giảm TTĐN, hiện nay PC Quảng Trị tập trung thực hiện 4 chuyên trọng tâm của năm 2017, đó là: Đưa các trạm biến áp (TBA) có công suất trên 50kVA đang có TTĐN lớn hơn 7% xuống dưới 7%; tối ưu hóa lưới điện hạ thế trạm biến áp công cộng đã được cấy trạm để giảm bán kính cấp điện, tập trung thực hiện ở khu vực Đông Hà; nghiên cứu và thực hiện giải pháp cân pha trạm biến áp công cộng hiệu quả theo cách thức cân pha đều trên toàn xuất tuyến sử dụng hệ thống RF-SPIDER; tăng tiết diện dây một số xuất tuyến trung áp có tổn thất điện năng cao. Vì vậy, đến tháng 31/8/2017, toàn Công ty không có TBA công cộng có TTĐN ≥ 8%, hiện còn 15 TBA công cộng có TTĐN lũy kế 12 tháng > 7%. Dự kiến đến 31/12/2017 sẽ không còn TBA công cộng công suất > 50kVA có TTĐN lũy kế 12 tháng ≥ 7%.

PC Quảng Trị cũng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị EVNCPC xem xét giải quyết: Đó là việc điều chỉnh kế hoạch điện thương phẩm năm 2017 do Quảng Trị không có các phụ tải lớn phát triển mới; bổ sung cho PC Quảng Trị 50 tỷ đồng vào kế hoạch năm 2018 (ngoài kế hoạch đã phân bổ giai đoạn 2016-2020) để đầu tư lưới điện nông thôn tại một số vùng “lõm” đảm bảo lộ trình giảm TTĐN và độ tin cậy cung cấp điện; sớm giao kế hoạch vốn công trình nhà lắp đặt máy phát điện Trạm điện Cồn Cỏ và quản lý dự án công trình xây dựng trụ sở làm việc Trạm điện Cồn Cỏ để Công ty có cơ sở trình UBND tỉnh Quảng Trị cấp đất; phê duyệt danh mục các công trình đầu tư xây dựng đã đề xuất vào dự án DEP2 và một số vấn đề khác liên quan đến công tác an toàn.Lãnh đạo ban An Toàn, Kế hoạch EVNCPC phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số ban của EVNCPC cũng đã trao đổi và làm rõ thêm một số chỉ tiêu và giải pháp mà PC Quảng Trị đã đạt được trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác kế hoạch, qua đó nhằm thực hiện toàn diện nhiệm vụ kế hoạch EVNCPC giao.Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự PC Quảng Trị và Giám đốc Điện lực Đông Hà phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe Giám đốc PC Quảng Trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất chung của đơn vị, Tổng giám đốc EVNCPC đã nghe thêm ý kiến phát biểu của một số đơn vị trực thuộc PC Quảng Trị về công tác sắp xếp bố trí lao động, quy chế trả lương; việc thực hiện xếp loại thi đua trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ của người lao động; một số khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh ở Điện lực và xí nghiệp trực thuộc.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trần Đình Nhân đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của PC Quảng Trị để đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017, trong đó PC Quảng Trị đã thực hiện tốt chỉ tiêu TTĐN.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Trần Đình Nhân đánh giá cao thành tích mà PC Quảng Trị đã đạt được về hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017

Về những đề xuất của PC Quảng Trị, Tổng giám đốc cơ bản thống nhất những nội dung mà PC Quảng Trị đề xuất và giao các ban chức năng của EVNCPC sớm tham mưu đề xuất giải quyết. Tổng giám đốc Trần Đình Nhân cho biết thêm, EVNCPC thống nhất chủ trương mua đất ở Tà Rụt để dời trạm trực A Ngo về trung tâm Tà Rụt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý lưới điện ở địa bàn vùng sâu, vùng xa huyện Đakrông. Đối với việc xây dựng nhà điều hành Trạm điện Cồn Cỏ, đề nghị PC Quảng Trị làm việc với UBND huyện đảo Cồn Cỏ xin cấp một vị trí đất để xây dựng Trạm điện Cồn Cỏ.

T.N - Thanh ThànhPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   24/05/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 106.0 Sản lượng ngày Angày 2010.1
Pmin 75.0 AnhậnHT 1975.6
CS.HT Pnhận 0.0 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 195.6
Pth.điện 28.5 Atđmua 1.8
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 0.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :13
Lượt truy cập : Truy vet