Đến nay, Điện lực Vĩnh Linh đã hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công công trình lắp đặt bổ sung, thay thế thiết bị phân đoạn, khép vòng lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị năm 2017 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Điện lực Vĩnh Linh tập trung nhân lực để hoàn thành công trình
Theo đó, Điện lực Vĩnh Linh đã thực hiện đảm bảo tiến độ một khối lượng công việc tương đối lớn của công trình, như: Lắp dao phụ tải kiểu kín vị trí 09 và dao phụ tải hở 424-1/11 Vĩnh Thái liên lạc xuất tuyến 472 E82 và xuất tuyến 474 E82; thay thế Rec 478 Trạm cắt Cửa Tùng, lắp dao cách ly chém đứng 1 pha vị trí 472 Trạm cắt Cửa Tùng; lắp dao phụ tải kín vị trí 24 kết hợp dao phụ tải hở liên lạc xuất tuyến 478 E82 và xuất tuyến 478 Trạm cắt Cửa Tùng; lắp dao phụ tải kín liên lạc xuất tuyến 476 và xuất tuyến 482 E82 tại thanh cái C41 Trạm cắt Hồ Xá...

Việc thi công hoàn thành công trình lắp đặt bổ sung, thay thế thiết bị phân đoạn, khép vòng lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị năm 2017 và xử lý khăc khắc một số tồn tại trên lưới điện sau bão số 10 và số 12, Điện lực Vĩnh Linh góp phần đảm bảo việc vận hành lưới điện an toàn và ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống lưới điện toàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nói riêng.

Bội NhiênPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   25/09/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 111.1 Sản lượng ngày Angày 1747.8
Pmin 83.3 AnhậnHT 1672.1
CS.HT Pnhận 88.7 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 312.0
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 22.4 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :4
Lượt truy cập : Truy vet