Điện lực Vĩnh Linh hiện đang quản lý vận hành 318 km đường dây trung áp; 689 km đường dây hạ áp, 239 trạm biến áp phụ tải có dung lượng 42,354 MVA, 3 trạm cắt. Trước đây, với quy mô này, số thiết bị đóng cắt phân đoạn trên các tuyến đường dây do đơn vị quản lý thường gặp nhiều hạn chế. Bởi vậy, khi tiến hành các công việc bảo dưỡng, sửa chữa trên lưới điện hoặc xảy ra sự cố, đơn vị buộc phải cắt điện toàn bộ trên tuyến đường dây để thao tác. Việc làm này đã gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khách hàng.

Công nhân Điện lực Vĩnh Linh lắp dao phụ tải Trạm cắt Hồ Xá
Xuất phát từ thực tế đó, cũng những trăn trở trong quá trình quản lý công tác kỹ thuật của hệ thống điện trên địa bàn, phân tích tình trạng lưới điện và lập phương án đầu tư cụ thể, phù hợp. Trong 2 năm 2016 và 2017, Điện lực Vĩnh Linh đã đưa vào vận hành nhiều mạch vòng, giữa các xuất tuyến trung áp với nhau như; xuất tuyến 476 E28 với 472 E82, xuất tuyến 478 E82 với 478 trạm cắt Cửa Tùng, xuất tuyến 474 trạm cắt Cửa Tùng với 478 E82, và một số mạch vòng liên lạc giữa lưới điện của Điện lực Gio Linh quản lý, Điện lực Lệ Thủy quản lý.

Đơn vị cũng phối hợp phòng Kỹ thuật Công ty điện lực Quang Trị tiến hành so pha và đảo pha các điển mạch vòng trên lưới điện trung áp. Khi cần sửa chữa một trạm biến áp hay một đường dây của xuất tuyến này, thì chuyển hòa điện cùng hai xuất tuyến lại, rồi cắt trạm hay đoạn đường dây cần công tác. Đặc biệt năm 2017, việc đưa vào các thiết bị dao phụ tải kín có điều khiển từ xa trên một số tuyến có mạch vòng, nhân viên vận hành chỉ cần thao tác trên máy vi tính là hòa được điện giữa 2 xuất tuyến, không có thời gian mất điện thao tác.

Đầu năm 2017, đơn vị có 18 trạm biến áp công công tổn thất hạ áp trên 7 %, chất lượng điện năng không đảm bảo. Đơn vị có nhiều cuộc họp bàn đưa ra các giải pháp, phân tích đánh giá và đưa ra lập phương án cụ thể để đầu tư. Giải pháp được đưa ra hiệu quả nhất là kéo bổ sung kịp thời hơn 10 km đường dây hạ áp và đấu chập dây tăng cường tiết diện dây, cấy thêm các trạm biến áp phụ tải giảm bán kín cấp điện. Đến cuối năm 2017 kết quả cho thấy, từ 18 trạm biến áp phụ tải công cộng trên 7% nay không còn trạm nào có tổn thất cao. Nhiều trạm tổn thất điện năng giảm sâu trong thời gian ngắn sau khi thực hiện phương án bổ sung dây hạ áp, điển hình như trạm biến áp Phan Hiền có tổn thất tháng 4 là 7,76% thì tháng 6 giảm xuống còn 5,6 %.

Bên cạnh đó, Điện lực Vĩnh Linh thường xuyên quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý vận hành nguồn lưới điện, thực hiện thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng thiết bị đường dây, triển khai lắp đặt thêm các thiết bị đóng cắt trên từng phân đoạn. Nhờ vậy đã cải thiện được chất lượng điện năng ở các trạm có tổn thất cao, tình trạng mất điện diện rộng đã giảm đi rất nhiều, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo mục tiêu đề ra.

Thành TrungPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   19/10/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 117.8 Sản lượng ngày Angày 1910.6
Pmin 70.9 AnhậnHT 1663.0
CS.HT Pnhận 93.9 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 368.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 23.9 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :15
Lượt truy cập : Truy vet