Năm 2017, PC Quảng Trị giao cho Điện lực Gio Linh thực hiện 13 công trình sửa chữa lớn (SCL) lưới điện trên địa bàn đơn vị quản lý, tính đến cuối tháng 11/2017, đơn vị đã hoàn thành 13/13 công trình, đạt tiến độ hoàn thành trước 1 tháng so với kế hoạch năm 2017.

Điện lực Gio Linh triển khai lắp đặt tụ bù trung hạ áp theo kế hoạch năm 2017
Theo đó, Điện lực Gio Linh đã thực hiện hoàn thành khối lượng thi công tương đối lớn (so với các năm trước), cụ thể: Xây dựng và đại tu 33,9 km đường dây trung áp, 11 km đường dây hạ áp và 5 trạm biến áp. Trong đó, có một số hạng mục công trình thi công trên địa hình đồi núi ở vùng Tây Gio Linh nên việc vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Để hoàn thành và vượt tiến độ các công trình SCL, Điện lực đã thành lập nhóm thi công chuyên trách các công trình SCL để nhóm chủ động triển khai các khâu liên quan đến quá trình thi công theo biểu đồ tiến độ của đơn vị giao. Đồng thời, lãnh đạo và công đoàn Điện lực đã phát động CBCNV làm thêm vào ngày thứ 7, tạo được sự thống nhất, quyết tâm cao của toàn thể CBNCV trong đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về khâu giải phóng mặt bằng; ảnh hưởng của bão và mưa kéo dài trong thời gian đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Song đơn vị đã có những phương án và giải pháp thi công hợp lý, phù hợp trong từng điều kiện cụ thể cho từng công trình, vì vậy, đến cuối tháng 11/2017, Điện lực Gio Linh đã thi công hoàn thành 13/13 công trình SCL theo kế hoạch PC Quảng Trị giao với giá trị thực hiện đầu tư khoảng 13,5 tỷ đồng.

Bùi Chí HữuPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   19/10/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 117.8 Sản lượng ngày Angày 1910.6
Pmin 70.9 AnhậnHT 1663.0
CS.HT Pnhận 93.9 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 368.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 23.9 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :22
Lượt truy cập : Truy vet