Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Trị về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, sáng ngày 7/9/2017, Chi bộ Xí nghiệp Điện cơ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi ủy Chi bộ Xí nghiệp Điện cơ nhiệm kỳ 2017-2020
Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng chí Đặng Hoài Nam-Giám đốc Xí nghiệp Điện cơ, Bí thư Chi bộ đã trình bày bản báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.

Báo cáo đã đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Trị, công tác Đảng của Chi bộ Xí nghiệp Điện cơ đã có nhiều thành tích trong tất cả các lĩnh vực, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục cho nhiệm kỳ tới.

Trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, báo cáo nêu rõ, Chi ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2017; bám sát định hướng của BCH Đảng bộ Công ty trong Đại hội nhiệm kỳ lần thứ X cũng như xác định rõ lợi thế của đơn vị, xây dựng phương cách điều hành sản xuất linh hoạt, năng động và nhạy bén hơn để sát đúng với nhiệm vụ chính trị được giao, cùng quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.

Đại hội đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Xí nghiệp Điện cơ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí: đồng chí Đặng Hoài Nam - Giám đốc Xí nghiệp giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Lê Thành Nhân-Phó Giám đốc Xí nghiệp giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Xuân Lâm-Chi uỷ viên.

Thành ChungPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   24/05/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 106.0 Sản lượng ngày Angày 2010.1
Pmin 75.0 AnhậnHT 1975.6
CS.HT Pnhận 0.0 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 195.6
Pth.điện 28.5 Atđmua 1.8
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 0.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :22
Lượt truy cập : Truy vet