Ngày 14/12/2017, Chi bộ Xí nghiệp Điện cơ tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham dự diễn đàn có ông Trần Quang Đông-UV BTV Đảng ủy, Phó giám đốc PC Quảng Trị; cùng các đảng viên và đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Chi bộ.

Đồng chí Trần Quang Đông-UVBTV Đảng ủy, Phó giám đốc PC Quảng Trị phát biểu tại diễn đàn
Tại diễn đàn, các thành viên tham gia đã được thông tin khái quát về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng; xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị; những thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng thời quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trần Quang Đông-UV BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty đề nghị các đảng viên cần nhận thức đúng đắn hơn về tình hình công tác xây dựng Đảng hiện nay, về quan điểm, lập trường chính trị của Đảng và từ đó mỗi đảng viên sẽ có những việc làm thiết thực trong việc góp phần xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên cần đối chiếu với 27 biểu hiện trên tinh thần “tự soi, tự sửa”, phải không ngừng tự rèn luyện, nâng cao trình độ, nắm rõ các quy định, điều lệ của Đảng để triển khai thực hiện đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết, các đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi tham gia ý kiến, thảo luận những nội dung theo yêu cầu của diễn đàn. Các ý kiến thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, những vấn đề cần quan tâm trong công tác cán bộ, đảng viên gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của đơn vị và đề xuất các giải pháp xây dựng Chi bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm qua, Chi bộ Xí nghiệp Điện cơ luôn chú trọng việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên trong nội bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của đơn vị. Việc tổ chức diễn đàn lần này nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành ChungPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   19/10/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 117.8 Sản lượng ngày Angày 1910.6
Pmin 70.9 AnhậnHT 1663.0
CS.HT Pnhận 93.9 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 368.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 23.9 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :16
Lượt truy cập : Truy vet