Ngày 23/12/2017, Chi bộ Điện lực Thành Cổ tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”. Tham dự diễn đàn, có đồng chí Phan Văn Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc PC Quảng Trị; các đồng chí trong BCH Công đoàn cơ sở thành viên, BCH Đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Phan Văn Vĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy PC Quảng Trị phát biểu tại diễn đàn
Diễn đàn đã trao đổi thảo luận thể hiện tính dân chủ, cởi mở, các ý kiến đã đi sâu vào phân tích, liên hệ các biểu hiện suy thoái trong công việc cũng như trong đời sống sinh hoạt. Chi bộ cũng đặt ra nhiều câu hỏi có hay không sự tồn tại những biểu hiện suy thoái trong chi bộ? đảng viên tự liện hệ nhìn nhận dấu hiệu để đánh giá, phân tích, làm rõ những vấn đề còn mắc phải, giải pháp điều chỉnh để tiếp tục đấu tranh, phòng chống những biểu hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phan Văn Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện việc “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái. Thường xuyên rèn luyện, nghiên cứu học tập, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng. Việc “tự soi, tự sửa” phải được thực hiện thường xuyên nhằm phòng tránh vi phạm các biểu hiện suy thoái....

Thông qua diễn đàn này, chi bộ đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đảng viên, những khó khăn, trăn trở cũng như các giải pháp, kiến nghị đề xuất để trong thời gian tới chi bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cũng từ diễn đàn này, chi bộ sẽ bám sát các nội dung nghị quyết đề ra, kế hoạch hoạt động và đưa chương trình vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ nhằm tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ; đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.

Đăng PhươngPHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   19/10/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 117.8 Sản lượng ngày Angày 1910.6
Pmin 70.9 AnhậnHT 1663.0
CS.HT Pnhận 93.9 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 368.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 23.9 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :17
Lượt truy cập : Truy vet