Giới thiệu Công ty
Tin đã đưa
Trang:
   
Giới thiệu Công ty 

Công ty Điện lực Quảng Trị là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân theo phân cấp và uỷ quyền của Tổng công ty Điện lực miền Trung, có con dấu, Quy chế tổ chức và hoạt động; Trực tiếp quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và bán điện qua nước bạn Lào thông qua lưới điện tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay.

 

 

Công ty có tên gọi đầy đủ bằng tiếng việt:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Tên giao dịch quốc tế:

QUANG TRI POWER COMPANY

Tên giao dịch viết tắt của Công ty:

QTPC

Địa chỉ: 

Số 126 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 

0233 2220234                        Fax: 0233 2220222

Email:

dlqt.p1@gmail.com              webqtpc@gmail.com

Website:  

http://pcquangtri.cpc.vn

 

 

 

 
Trụ sở điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty  

 

 

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Công ty, gồm:

 

- Giám đốc Công ty
- Các Phó Giám đốc Công ty
- Kế Toán trưởng Công ty
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty


* Các Phòng/Ban nghiệp vụ:

 

+ Văn Phòng

+ Phòng Tài chính kế toán

+ Phòng Kế hoạch và Vật tư

+ Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện

+ Phòng Tổ chức và Nhân sự 

+ Phòng Quản lý đầu tư

+ Phòng Kỹ thuật  

+ Phòng Điều độ

+ Phòng Kinh doanh 

+ Phòng An toàn

+ Phòng Công nghệ thông tin

+ Phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế

+ Ban Quản lý dự án

 

 

 

* Các đơn vị trực thuộc:

 

+ Điện lực Đông Hà 

+ Điện lực Cam Lộ

+  Điện lực Hải Lăng

+ Điện lực Đakrông

+ Điện lực Thành Cổ

+ Điện lực Khe Sanh

+ Điện lực Triệu Phong

+ Trạm điện Cồn Cỏ

+ Điện lực Gio Linh

+ Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị

+ Điện lực Vĩnh Linh

 

 

 

Ngành, nghề kinh doanh:

 

1. Ngành, nghề kinh doanh chính:

 

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;

 

- Quản lý, vận hành lưới điện đến cấp điện áp 110kV;

 

-  Đầu tư xây dựng, phát triển và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 110kV.

 

 

2. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

 

- Sản xuất, kinh doanh, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị điện, cơ khí, điều khiển và tự động hóa các công trình điện ;

 

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện thuộc các công trình điện;

 

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn thực hiện các dự án xây dựng (thẩm tra, thẩm định dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu,...);

 

- Giám sát thi công xây dựng các công trình điện;

 

- Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế đường dây và trạm biến áp;

 

- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, điện tử;

 

- Xây dựng và cải tạo lưới điện.

 

 

Quá trình hình thành và phát triển:

 

Năm 1973, khi chiến tranh tạm thời chấm dứt sau hiệp định Pa-ri, Bộ Điện và Than lúc bấy giờ đã cử đoàn công tác Điện lực đặc biệt vào Đông Hà - Quảng Trị (gọi tắt là đoàn Đ73). Đây là đoàn chi viện Điện lực đầu tiên có quy mô cho vùng giải phóng miền Nam với nhiệm vụ khảo sát và triển khai lắp đặt các cụm phát điện nhằm đảm bảo điện phục vụ nhu cầu kinh tế, dân sinh cho Quảng Trị, mà trước mắt là phục vụ cho hoạt động của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đóng tại trung tâm huyện Cam Lộ, các cơ quan, đơn vị và nhân dân khu vực thị xã Đông Hà và các vùng lân cận, đồng thời sẵn sàng cơ hội để cùng với toàn ngành tiếp quản các cơ sở điện khi miền Nam hoàn toàn giải phóng.

 

Từ năm 1974 - 1975, Đoàn Đ73 không ngừng được Trung ương chi viện đầu tư tăng đầu máy, công suất máy và nhân lực nhằm phục vụ điện cho hoạt động của chính quyền địa phương và sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong vùng. Đến năm 1976, Đoàn Đ73 được đổi thành tên gọi mới là Nhà máy điện Quảng Trị, phục vụ điện cho các huyện lỵ đã giải phóng, tiếp quản lưới điện dã chiến của chế độ cũ tại thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng mới giải phóng đầu năm 1975. Đồng thời gấp rút xây dựng một nhà máy phát điện diesel Đông Hà (đặt tại Khe Mây) với 6 tổ máy G66, công suất 3.240kW.

 

Đầu năm 1977, 6 tổ máy G66 được đưa vào hoạt động cùng với việc hoàn thành đường dây 35 kV Đông Hà - thị xã Quảng Trị, trạm biến áp trung gian Thành Cổ. Thời kỳ này sản lượng điện năng được phát ra nhiều hơn, đối tượng sử dụng điện được rộng rãi hơn, nhà máy điện chuyển chế độ từ phát điện phục vụ sang hoạt động vừa phục vụ, vừa kinh doanh.

 

Sau khi giải phóng miền Nam và đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 và khi ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hợp nhất, Nhà máy điện Quảng Trị được đổi tên thành Chi nhánh điện Quảng Trị, trực thuộc Sở Điện lực Bình Trị Thiên.

 

Tháng 7/1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập, để phù hợp với yêu cầu SXKD cũng như thay đổi mô hình tổ chức, ngày 07/10/1989, Bộ Năng lượng đã có Quyết định số 645 NL/TCCB-LĐ thành lập Sở Điện lực Quảng Trị trực thuộc Công ty Điện lực 3 trên cơ sở Chi nhánh điện Quảng Trị và chính thức hoạt động từ ngày 15/10/1989. Ngày đầu mới thành lập, tài sản lưới điện của đơn vị chỉ có vài tổ máy phát điện Diesel G 66 và G72 đặt tại trạm phát điện Khe Mây (Đông Hà), lưới điện manh mún, chỉ tập trung ở trung tâm huyện, thị và một số vùng phụ cận.

 

Năm 1996, ngành Điện chuyển sang hạch toán kinh doanh, bàn giao chức năng quản lý về điện cho các Sở Công nghiệp địa phương. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, ngày 08/3/1996, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã có quyết định đổi tên Sở Điện lực Quảng Trị thành Điện lực Quảng Trị.

 

Năm 2010, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Công Thương, ngày 14/4/2010 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 230/QĐ-EVN chuyển đổi các Điện lực thành Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung. Công ty Điện lực Quảng Trị lúc này hoạt động theo mô hình mới gồm có các Điện lực trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố, thị xã và các huyện trong tỉnh.

 

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn, thành phố trên đất liền và trên đảo có điện và trên 99,98% số hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Lưới điện trung hạ áp nông thôn đã được ngành điện nhận quản lý vận hành và bán lẻ điện đến 100% hộ dân. Lưới điện đã phủ rộng khắp từ vùng nông thôn, ven biển đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo thuộc tỉnh, góp phần tích cực vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Trong những năm qua, để không ngừng hiện đại hoá lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Trị đã xây dựng và triển khai sơ đồ lưới điện thông minh trên địa bàn toàn tỉnh, ngày càng hoàn thiện kết cấu lưới điện hợp lý và thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Các chuyên đề giảm tổn thất điện năng luôn được Công ty bám sát thực hiện theo từng quý, năm và thực tế chỉ tiêu thực hiện tổn thất điện năng qua các năm của Công ty luôn được Tổng công ty Điện lực miền Trung ghi nhận và đánh giá cao. 

 

Công ty thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ và trình độ tay nghề cao, tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo; không ngừng nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng nhằm đáp ứng sự hài lòng cho khách hàng sử dụng điện. Công ty luôn chú trọng áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành SXKD; áp dụng có hiệu quả hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,Công ty thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện.

 

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh những năm qua, Công ty Điện lực Quảng Trị đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010; đã được Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

 

Công ty Điện lực Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

 

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

 

100% địa phương trên đất liền của tỉnh đã sử dụng điện lưới quốc gia

 

 

Nỗ lực cải tạo lưới điện nông thôn tiếp nhận

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong nhân dân

 

 

 

 

Đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định

 

 


 

 

Liên kết
Lượt truy cập
3150210
Copyright 2023 by Công ty Điện Lực Quảng Trị