1
Nội dung
Thông báo mất điện tuần 42/2018 từ ngày 17/10/2018 đến ngày 23/10/2018.
Thông báo mất điện tuần 41/2018 từ ngày 10/10/2018 đến ngày 16/10/2018.
Thông báo mất điện tuần 40/2018 từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018.
Thông báo mất điện tuần 39/2018 từ ngày 26/9/2018 đến ngày 02/10/2018.
Thông báo mất điện tuần 38/2018 từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018
Thông báo mất điện tuần 37/2018 từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018.
Thông báo mất điện tuần 36/2018 từ ngày 05/9/2018 đến ngày 11/9/2018.
Thông báo mất điện tuần 35/2018 từ ngày 29/8/2018 đến ngày 04/9/2018
Thông báo mất điện tuần 34/2018 từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018
Thông báo mất điện tuần 33/2018 từ ngày 15/8/2018 đến ngày 21/8/2018.
Thông báo mất điện tuần 32/2018 từ ngày 08/8/2018 đến ngày 14/8/2018.
Thông báo mất điện tuần 31/2018 từ ngày 01/8/2018 đến ngày 07/8/2018.
Thông báo mất điện tuần 30/2018 từ ngày 25/7/2018 đến ngày 31/7/2018.
Thông báo mất điện tuần 29/2018 từ ngày 18/7/2018 đến ngày 24/7/2018.
Thông báo mất điện tuần 28/2018 từ ngày 11/7/2018 đến ngày 17/7/2018.
Thông báo mất điện tuần 27/2018 từ ngày 04/7/2018 đến ngày 10/7/2018.
Thông báo mất điện tuần 26/2018 từ ngày 27/6/2018 đến ngày 03/7/2018.
Thông báo mất điện tuần 24/2018 từ ngày 13/6/2018 đến ngày 19/6/2018
Thông báo mất điện tuần 23/2018 từ ngày 06/6/2018 đến ngày 12/6/2018.
Thông báo mất điện tuần 22/2018 từ ngày 30/5/2018 đến ngày 05/6/2018.
Thông báo mất điện tuần 20/2018 từ ngày 16/5/2018 đến ngày 22/5/2018.
Thông báo mất điện tuần 19/2018 từ ngày 09/5/2018 đến ngày 15/5/2018.
Thông báo mất điện tuần 18/2018 từ ngày 02/5/2018 đến ngày 08/5/2018.
Thông báo mất điện tuần 17/2018 từ ngày 25/4/2018 đến ngày 01/5/2018.
Thông báo mất điện tuần 16/2018 từ ngày 18/4/2018 đến ngày 24/4/2018.
Thông báo mất điện tuần 15/2018 từ ngày 11/4/2018 đến ngày 17/4/2018.
Thông báo mất điện tuần 14/2018 từ ngày 04/4/2018 đến ngày 10/4/2018.
Thông báo mất điện tuần 13/2018 từ ngày 28/03/2018 đến ngày 03/4/2018.
Thông báo mất điện tuần 12/2018 từ ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018.
Thông báo mất điện tuần 11/2018 từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018.
Thông báo mất điện tuần 10/2018 từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018
Thông báo mất điện tuần 09/2018 từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/03/2018
Thông báo mất điện tuần 06/2018 từ ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018
Thông báo mất điện tuần 05/2018 từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018
Thông báo mất điện tuần 04/2018 từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018
Thông báo mất điện tuần 03/2018 từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018
Thông báo mất điện tuần 02/2018 từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018
Thông báo mất điện tuần 01/2018 từ ngày 03/01/2018 đến ngày 09/01/2018
Thông báo mất điện tuần 52/2017 từ ngày 27/12/2017 đến ngày 02/01/2018
Thông báo mất điện tuần 51/2017 từ ngày 20/12/2017 đến ngày 26/12/2017
Thông báo mất điện tuần 50 từ ngày 13/12/2017 đến ngày 19/12/2017
Thông báo mất điện tuần 49/2017 từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017
Thông báo mất điện tuần 48/2017 từ ngày 29/11/2017 đến ngày 05/12/2017
Thông báo mất điện tuần 47/2017 từ ngày 22/11/2017 đến ngày 28/11/2017
Thông báo mất điện tuần 46/2017 từ ngày 15/11/2017 đến ngày 21/11/2017
Thông báo mất điện tuần 45/2017 từ ngày 08/11/2017 đến ngày 14/11/2017
Thông báo mất điện tuần 44/2017 từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017
Thông báo mất điện tuần 43/2017 từ ngày 25/10/2017 đến ngày 31/10/2017
Thông báo mất điện 42/2017 từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017
Thông báo mất điện tuần 41/2017 từ ngày 11/10/2017 đến ngày 17/10/2017


PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   19/10/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 117.8 Sản lượng ngày Angày 1910.6
Pmin 70.9 AnhậnHT 1663.0
CS.HT Pnhận 93.9 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 368.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 23.9 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :18
Lượt truy cập : Truy vet