QTPC - Khách hàng > Thông-báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN" NĂM 2022 VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

PC QUẢNG TRỊ: Thông báo tuyển dụng lao động

PC QUẢNG TRỊ: Thông báo tuyển dụng lao động

Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng công nhân điện để bổ sung vào dây chuyền sản xuất kinh doanh của Công ty.
PC Quảng Trị thông báo chính thức triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới

PC Quảng Trị thông báo chính thức triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới

Công ty Điện lực Quảng Trị kính thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 1/7/2022, Công ty Điện lực Quảng Trị chính thức áp dụng mẫu hoá đơn điện tử theo hình thức không có mã của cơ quan thuế và thực hiện truyền đầy đủ dữ liệu hoá đơn về hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan thuế.

PC QUẢNG TRỊ: Thông báo tuyển dụng lao động

Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp PC Quảng Trị đăng tải các văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5; trân trọng kính gửi đến Quý khách hàng sử dụng điện và bạn đọc.

Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp PC Quảng Trị đăng tải các văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4; trân trọng kính gửi đến Quý khách hàng sử dụng điện và bạn đọc.

Thông tư số 06/2021/TT-BCT, ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp PC Quảng Trị đăng tải các văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; trân trọng kính gửi đến Quý khách hàng sử dụng điện và bạn đọc.

Công ty Điện lực Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng 21 công nhân điện

Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng công nhân điện để bổ sung vào dây chuyền sản xuất, kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:
Tin đã đưa
Tổng công ty Điện lực miền Trung tuyển dụng 54 chỉ tiêu lao động năm 2021 (4/6/2021)
Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vật tư thiết bị, công tơ và tài sản cố định thanh lý (4/6/2021)
Văn bản hỏa tốc của Bộ Công Thương về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống điện (11/2/2021)
Văn bản số 428/QTPC ngày 10/02/2021 về việc tiết giảm nguồn NLTT để đảm bảo an toàn trong vận hành hệ thống điện dịp Tết nguyên đán năm 2021 (11/2/2021)
Văn bản số: 8255/EVN-KD ngày 18/12/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 (23/12/2020)
Văn bản số: 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 (23/12/2020)
Thông tư số: 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (23/12/2020)
Thông tư số: 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (23/12/2020)
Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động (1/12/2020)
Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định (TSCĐ) thanh lý (24/9/2020)
Thông báo về việc phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Sở Công Thưởng tỉnh Quảng Trị phát động (12/8/2020)
Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động (Lần 2) (29/7/2020)
Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty Điện lực Quảng Trị (29/7/2020)
Văn bản của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (21/4/2020)
Thư ngỏ của PC Quảng Trị: Về việc phát hành hóa đơn tiền điện tháng 4 năm 2020 (7/8/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
2960319
Copyright 2023 by Công ty Điện Lực Quảng Trị