QTPC - Khách hàng > Thông-báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN" NĂM 2022 VÀ THỂ LỆ CUỘC THI


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 06/10/2022 8:06:46 SA

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN" NĂM 2022 VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

 

1. Văn bản số 566-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 07/9/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên" năm 2022 

 

* Xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY

 

2. Thể lệ cuộc thi

 

* Xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN" NĂM 2022 VÀ THỂ LỆ CUỘC THI (6/10/2022)
PC QUẢNG TRỊ: Thông báo tuyển dụng lao động (6/10/2022)
PC Quảng Trị thông báo chính thức triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới (4/7/2022)
PC QUẢNG TRỊ: Thông báo tuyển dụng lao động (14/1/2022)
Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5. (6/10/2022)
Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4. (6/10/2022)
Thông tư số 06/2021/TT-BCT, ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (10/8/2021)
Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. (6/10/2022)
Công ty Điện lực Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng 21 công nhân điện (8/7/2021)

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
2960411
Copyright 2023 by Công ty Điện Lực Quảng Trị