THÔNG TIN VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN
Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp PC Quảng Trị trân trọng kính gửi đến Quý khách hàng sử dụng điện và bạn đọc các văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 20/3/2019

Ngày 20/3/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 20/3/2019. Ban biên tập Trang thông tin điện tử PC Quảng Trị trân trọng đăng tải quyết định của Bộ Công Thương để quý khách hàng biết và theo dõi.
Tin đã đưa
Trang:
   
VĂN BẢN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ GIÁ ĐIỆN

1." Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện" (Xem tại đây)

 

2. Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương: Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ và văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 về việc hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương" (Xem tại đây)

 

3. Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương: Quy định về giá bán điện " (Xem tại đây)

 

 


 

 

Liên kết
Lượt truy cập
3150322
Copyright 2023 by Công ty Điện Lực Quảng Trị