Ngày 30/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết đinh số 4495/QĐ-BCT về quy định giá bán điện, Quyết định có hiệu lực từ 01/12/2017. Trang thông tin điện tử PC Quảng Trị đăng tải toàn văn Quyết định này. Xem tại đây
Thông báo khác


PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   19/10/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 117.8 Sản lượng ngày Angày 1910.6
Pmin 70.9 AnhậnHT 1663.0
CS.HT Pnhận 93.9 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 368.2
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 23.9 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :1
Lượt truy cập : Truy vet