Ngày 30/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết đinh số 4495/QĐ-BCT về quy định giá bán điện, Quyết định có hiệu lực từ 01/12/2017. Trang thông tin điện tử PC Quảng Trị đăng tải toàn văn Quyết định này. Xem tại đây
Thông báo khác


PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   16/07/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 88.1 Sản lượng ngày Angày 1804.1
Pmin 61.9 AnhậnHT 1536.7
CS.HT Pnhận 54.8 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 339.5
Pth.điện 0.0 Atđmua 0.0
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 33.3 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :28
Lượt truy cập : Truy vet