THÔNG TIN - Sự kiện

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định mới tại Thông tư 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 09/02/2023 2:21:38 CH

Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết hợp đồng mua bán điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2023 và thay thế cho Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013, Thông tư 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018, Điều 28 và mục 12, mục 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2019 và bãi bỏ khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020.

 

Theo Thông tư 42/2022/TT-BCT, ngoài những quy định mới về tiêu chuẩn để trở thành Kiểm tra viên điện lực, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực, khi thực hiện kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện cần lưu ý một số vấn đề sau:

 

Thứ nhất, theo Thông tư này việc cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực sẽ do các đơn vị truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện chịu trách nhiệm tổ chức hoặc phân cấp cho các đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn, sát hạch, cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho công nhân viên của đơn vị mình để thực hiện công tác kiểm tra căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện lực không thực hiện sát hạch và cấp thẻ như trước đây.

 

Mặt trước và sau của Mẫu thẻ Kiểm tra viên điện lực được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 42/2022/TT-BCT 

 

Thứ hai, về hình thức kiểm tra chỉ có 2 hình thức đó là: kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và kiểm tra đột xuất. Trong đó, việc kiểm tra đột xuất được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; khi có phản ảnh của tổ chức cá nhân về các dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện và phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

 

Thứ ba, về nội dung kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện và bảo vệ công trình điện lực và lưới điện không có nhiều thay đổi so với các quy định trước đây. Về hoạt động kiểm tra được phân thành hai hoạt động đó là hoạt động kiểm tra của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực và hoạt động kiểm tra của Kiểm tra viên điện lực của các đơn vị truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.

 

Thứ tư, về trình tự kiểm tra cũng được phân theo chủ thể thực hiện kiểm tra đó là cơ quan chuyên môn có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực và của đơn vị phân phối điện, truyền tải điện, bán buôn điện, bán lẻ điện. Khi tiến hành kiểm tra phải có quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra được phê duyệt. Kết thúc thời hạn kiểm tra, người được giao kiểm tra (trưởng đoàn/tổ trưởng) phải báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo kết luận kiểm tra cho người có thẩm quyền theo quy định kết luận nội dung kiểm tra. Các mẫu biểu thực hiện theo quy định tại phụ lục III của Thông tư số 42/2022/TT-BCT.

 

Thứ năm, về hoạt động kiểm tra của kiểm tra viên điện lực: Khi tiến hành kiểm tra, đơn vị chủ trì kiểm tra phải thành lập tổ kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra bao gồm ít nhất 03 thành viên, có tổ trưởng hoặc trưởng đoàn kiểm tra (có Quyết định kiểm tra hoặc văn bản phân công nhiệm vụ trừ trường hợp kiểm tra đột xuất không yêu cầu bắt buộc); trong tổ hoặc đoàn kiểm tra ít nhất phải có 01 (một) Kiểm tra viên điện lực. Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm xuất trình thẻ Kiểm tra viên điện lực với bên được kiểm tra và thông báo nội dung kiểm tra cho bên được kiểm tra biết.

 

Thứ sáu, về trách nhiệm của bên bán điện hoặc Kiểm tra viên điện lực của bên bán điện: Trong trường hợp kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm trộm cắp điện và trong tổ hoặc đoàn kiểm tra không có người có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện, bên bán điện hoặc Kiểm tra viên điện lực của bên bán điện có trách nhiệm chuyển biên bản kiểm tra sử dụng điện, hồ sơ, tài liệu, số liệu tính toán sản lượng điện trộm cắp, số tiền có được từ hành vi trộm cắp điện và số lợi bất hợp pháp và toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc có dấu hiệu về hành vi trộm cắp điện (Lập biên bản giao nhận tang vật, phương tiện có liên quan đến hành vi trộm cắp điện giữa bên được kiểm tra cho bên kiểm tra trong trường hợp phát hiện tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi tại thời điểm kiểm tra) cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (cấp UBND huyện, thành phố trở lên).

 

Trần Văn Chính

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quảng Trị có thêm 2 Nhà máy điện gió với tổng công suất 42,3 MW được đưa vào vận hành thương mại (6/6/2023)
Quảng Trị: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh (5/6/2023)
PC Quảng Trị đoạt giải Nhất Hội thi An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (1/6/2023)
Dòng điện hiện đại trên mảnh đất của Chiến thắng Khe Sanh lịch sử (26/5/2023)
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023 (23/5/2023)
“Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng, cấp bách, góp phần bảo đảm đủ nguồn điện” (23/5/2023)
EVNCPC KÊU GỌI NGƯỜI DÂN CHUNG TAY TIẾT KIỆM ĐIỆN (22/5/2023)
Một số mẩu chuyện về thực hành tiết kiệm điện của Bác Hồ và những lời dặn của Bác đối với ngành Điện (19/5/2023)
THÔNG BÁO Tình hình cung ứng điện trong giai đoạn nắng nóng gay gắt hiện nay (18/5/2023)

 

 


 

 

Liên kết
Lượt truy cập
3150245
Copyright 2023 by Công ty Điện Lực Quảng Trị