Chọn loại:
1
Nội dungSố VBNgày
Quy tắc ứng xử văn hóa
PC Quảng Trị ban hành Quy tắc này nhằm mục đích hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CBCNV đến những chuẩn mục ứng xử tốt đẹp, tạo ra môi trường làm việc văn minh, sáng tạo, công bằng
Các file liên quan:
quy tac ung xu-qtpc.pdf
772/QĐ-QTPC 24/9/2014


PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   18/01/2018
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 100.8 Sản lượng ngày Angày 1590.2
Pmin 54.8 AnhậnHT 1552.5
CS.HT Pnhận 81.5 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 235.7
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 19.3 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
VideoClip
Hình ảnh hoạt động
Liên kết
Trực tuyến
Đang online :18
Lượt truy cập : Truy vet