VideoClip
PC Quảng Trị khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra